ett forum för Shakespeare i Sverige
Medlem får vår tidskrift Shakespeare 4 gånger per år
Många intervjuer och artiklar från tidigare nummer utlagda. Läs

Prenumerera/bli medlem för 2015 Läs mer
Läs ett helt nummer
(24 sidor) här »


SHAKESPEARE JUST NU OCH FRAMÖVER
FÅFÄNGT FRIERI på Romateatern, Gotland
TRETTONDAGSAFTON på Dramaten, Sthlm
HAMLET på bio från Barbican Theatre i London

SPÖKVANDRING på Västmanlands Teater i Västerås
ROMEO OCH JULIA i Borås och Kungsör (123 Schtunk)

SHAKESPEARES DOTTER av och med Görel Crona på turné
Läs mer här

BÖCKER

Läs mer


Shakespearesällskapet som organisation tar inte ställning i den s.k. "författarfrågan", dvs frågan om vem som skrev Shakespeares pjäser. Enskilda medlemmar har olika uppfattningar, vilket ibland säkert kan framskymta i en och annan allmän artikel i vår tidskrift. På vår hemsida publicerar vi gärna artiklar där olika ståndpunkter förs fram. Välkomna med sådana artiklar!
Roland Heiel, ordförande

-->